• WATER ANALYSES:

    Written by Super User / Published: Tuesday, 10 November 2015 17:13 Category: WATER ANALYSES

    • Aliphatic hydrocarbons content. Determination of the C7-C30 hydrocarbons’ sum – gas chromatography,
    • Polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) content - gas chromatography.

Projekt pt.: „Utworzenie Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013