• MARINE DISTILLATE FUELS:

  Written by CIAM / Published: Tuesday, 25 October 2016 09:23 Category: MARINE DISTILLATE FUELS:

  • Density at 15° C
  • Kinematic viscosity
  • Flash point
  • Pour point
  • Cloud point
  • Sulphur content
  • Cetane number,
  • Carbon residue (micro method)
  • Ash
  • Sediment
  • Total existent sediment
  • Water content
  • Wear metals (Fe, Cr, Pb, Cu, Sn, Al, Ni, Ag, Si, B, Na, Mg, Ca, Ba, P, Zn, Mo, Ti, V)

Projekt pt.: „Utworzenie Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013