• HEATING OIL ANALYSES:

  Written by CIAM / Published: Tuesday, 25 October 2016 09:20 Category: HEATING OIL ANALYSES

  • Density at 15° C
  • Heating value
  • Flash point
  • Kinematic viscosity
  • Fractional composition
  • Pour point
  • Coking residue (from 10% of distillation residue)   Sulphur content
  • Water content
  • Solid impurities content
  • Ash residue
  • Vanadium content
  • Determination of aluminium and silicon in fuel oils

   

Projekt pt.: „Utworzenie Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013