• BIOFUELS:

  Written by Super User / Published: Tuesday, 10 November 2015 17:12 Category: BIOFUELS

  • Fatty Acid Methyl Esters (FAME) content,
  • Linoleic acid methyl ester content,
  • Methyl alcohol content,
  • Monoacylglycerol content,
  • Diacylglycerol content,
  • Triacylglycerol content,
  • Free glycerol content,
  • Total glycerol content,
  • Cetane number,
  • Flash point,
  • Water content,
  • Cold Filter Plugging Point (CFPP),
  • Sulphur content,
  • Copper-corrosive action testing (3h, 50°C) ect.

Projekt pt.: „Utworzenie Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013