Aparat do pomiarów temperatury płyniecia z wbudowanym kriostatem

Aparat do pomiarów temperatury płynięcia z wbudowanym kriostatem ISL CPP – 5Gs - aparat umożliwia pomiar temperatury płynięcia zgodnie z Norma PN- ISO 3015, (ASTM D 6749). Urządzenie umożliwia oznaczenie temperatury płynięcia i mętnienia w ultra niskich temperaturach poniżej -90°C.

Jest  to urządzenie o dużej precyzji (powtarzalność- 1°C, odtwarzalność- 2°C). Oznaczenie temperatury płynięcia paliw, olejów smarowych i hydraulicznych ma bardzo duże znaczenie w eksploatacji maszyn. Oznaczenie temperatury mętnienia pozwala na określenie temperatury, w jakiej parafinowe składniki produktu mogą wytrącać się, co może być przyczyną zatykania instalacji rurowych lub filtrów oraz pogarszania się własności użytkowych olejów.