Aparat do badania właściwości demulgujacych olejów mineralnych i cieczy hydraulicznych metoda Herschela

Aparat do badania właściwości demulgujących olejów mineralnych i cieczy hydraulicznych metoda Herschela - aparat umożliwia badanie własności demulgujących olejów mineralnych i hydraulicznych zgodnie z norma PN-C- 04110:2002.

Oznaczenie własności demulgujących olejów mineralnych i hydraulicznych ma bardzo duże znaczenie w eksploatacji maszyn, własność ta pozwala określić zdatność oleju do dalszej eksploatacji w danym urządzeniu.