Aparat do określenia liczby cetanowej HERZOG CETANE ID 500

Aparat do określenia liczby cetanowej - liczba cetanowa LC jest podstawowym wskaźnikiem jakości paliwa dla silników o zapłonie samoczynnym ZS. Jest informacja o opóźnieniu samozapłonu paliwa po wtrysku do komory spalania silnika.

Aparat wykonuje precyzyjny pomiar opóźnienia zapłonu w opatentowany sposób, który jest następnie przeliczany automatycznie na liczbę cetanową (DCN - Derived Cetane Number). Aparat ma zastosowanie do wszystkich typów olejów napędowych oraz ich mieszanin włączając biopaliwa i produkty zawierające dodatki poprawiające liczbę cetanową.

Liczba cetanowa jest podstawową miarą jakości spalania oleju napędowego. Większa liczba cetanowa oznacza mniejsze opóźnienie zapłonu i lepszą jakość spalania.