Kalorymetr isoperboliczny

Kalorymetr isoperboliczny - aparat umożliwia pomiar ciepła spalania paliw stałych i płynnych zgodnie z obowiązującą normą PN-ISO 1716:2002. Pozyskanie aparatu do pomiaru ciepła spalania pozwoli na wykonanie pełnych analiz własności fizykochemicznych paliw.

Pomiar polega na całkowitym spaleniu próbki paliwa w atmosferze tlenu pod ciśnieniem w bombie kalorymetrycznej zanurzonej w wodzie i na pomiarze przyrostu temperatury tej wody. Wynik pomiaru  - ciepło spalania paliwa wyliczane jest w sposób automatyczny. Dokładność pomiaru przyrostu temperatury jest rzędu 0,001°.