Analizator wielkości, kształtu i liczby cząstek

Analizator wielkości, kształtu i liczby cząstek Mastersizer 2000 i Hydro2000MU - aparat umożliwi przeprowadzanie specjalistycznych analiz diagnostycznych i kontrolnych cieczy roboczych (oleje smarowe, hydrauliczne, paliwa oraz ich emulsje, zawiesiny cieczowe) i proszków określając morfologie cieczy roboczych i mieszanin paliw – nowoczesny wskaźnik określający degradacje cieczy roboczych.

Aparat działa w szerokim zakresie pomiarowym 0,02 ÷ 2000 μm z dużą dokładnością zarówno w dyspersjach cieczowych jak i powietrznych.