Wielofunkcyjny aparat do miareczkowania

Wielofunkcyjny aparat do miareczkowania - aparat umożliwia określenie Liczby Zasadowej (Base Number) i Liczby Kwasowej (Acid Number) olejów smarowych i hydraulicznych zgodnie z obowiązującymi normami PN-ISO 3771:2012 (ASTM D 4739-11) oraz PN-ISO 6618:2011 (ASTM D 974-12).

Oznaczanie Liczby Kwasowej i Zasadowej olejów smarowych i hydraulicznych ma duże znaczenie w eksploatacji maszyn. Aparat umożliwia określenie ilości kwaśnych związków w paliwie, które mogą być przyczyną przyspieszonego zużycia aparatury wtryskowej silnika.