Slide background

NOWA APARATURA, NOWE MOŻLIWOŚCI BADAŃ,

POSZERZONA OFERTA USŁUG BADAWCZYCH

Unikalne i innowacyjne Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska Akademii Morskiej w Szczecinie.

Dowiedz się więcej..
Slide background

Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska

działalność marketingowa i usługowa doraźna

systemowe monitorowanie wyników

działalność naukowo – badawcza

Dowiedz się więcej..

Aparatura badawcza

Automatyczna destylarka O..

Automatyczny aparat do oznaczania składu frakcyjnego produktów na..

Analizator napięcia prze..

Analizator umożliwia testowanie oleju transformatorowego. Aparat wyko..

Kulometr 831 KF..

Aparat do kulometrycznego oznaczania zawartości wody metodą Karla-Fi..

Analizator czastek nano..

Analizator czastek nano - aparat umożliwia badanie stabilności em..

Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska

Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska powstaje na bazie doświadczeń i sprzętu Wydziałowego Laboratorium Badania paliw i cieczy roboczych. W wyniku realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 jest doposażane w unikalną, najnowocześniejszą specjalistyczną aparaturę badawczą oraz wyposażenie niezbędne do prowadzenia innowacyjnych badań i usług. Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska to najnowszy tego typu ośrodek badawczy w Polsce.

Projekt pt.: „Utworzenie Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013