Slide background

NOWA APARATURA, NOWE MOŻLIWOŚCI BADAŃ,

POSZERZONA OFERTA USŁUG BADAWCZYCH

Unikalne i innowacyjne Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska Akademii Morskiej w Szczecinie.

Dowiedz się więcej..
Slide background

Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska

działalność marketingowa i usługowa doraźna

systemowe monitorowanie wyników

działalność naukowo – badawcza

Dowiedz się więcej..

Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska

Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska powstaje na bazie doświadczeń i sprzętu Wydziałowego Laboratorium Badania paliw i cieczy roboczych. W wyniku realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 jest doposażane w unikalną, najnowocześniejszą specjalistyczną aparaturę badawczą oraz wyposażenie niezbędne do prowadzenia innowacyjnych badań i usług. Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska to najnowszy tego typu ośrodek badawczy w Polsce.

Projekt pt.: „Utworzenie Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013